Produkter med polymermaterial

Polymermaterial har många olika användningsområden och kan därför hittas i en lång rad olika sorters produkter. Ordet polymer betyder översatt ”många delar”. Det räknas till material som är kolbaserade, eller organiska sådana. Materialet är uppbyggt av långa kedjor av molekyler som har upprepade små byggstenar, som också benämns ”merer”.

Även om vi ofta pratar om mänskligt framställda polymerer så finns det också naturliga sådana. Exempel på polymerer som finns i naturen är proteiner, cellulosa, naturgummi och spindelväv. Om vi istället tittar på de mänskligt framställda varianterna finns det polyvinylklorid eller PVC i plastgolv, polyeten eller PE som används i plastpåsar, och polyamid (PA) som också kallas för nylon och som används i exempelvis kugghjul och kläder.

Produkter

Bland de polymera materialen finns härdplast, som har starkt sammankopplade molekylkedjor. De kan inte smältas när materialet väl är förnätat, vilket innebär att det har skapats en molekylstruktur som har formen av ett nät i tre dimensioner. Namnet ”härd” i härdplast beror på att materialet har gjorts hårt via en härdare, ett ämne som skapar tvärbindningar mellan de kolkedjor som finns i materialet. Vi kan hitta härdplaster i lim och tvåkomponentsfärg. Det finns också i polyester som används ihop med glasfiber för att skapa båtskrov, segelflygplan och tankar. Härdplaster kan också användas när man gör avgjutningar, i form av gjutmassor. Ett annat användningsområde är ingjutning av elektronikkomponenter.

En annan materialgrupp är gummi som också kallas elastomerer. De är elastiska och har stor töjbarhet, där de kan töjas ut över hundra procent utan att gå sönder eller deformeras. Efter att de slutat töjas återgår de till sin första form. Detta material framställs med hjälp av ”vulkanisering” som innebär att de molekylkedjor som materialet består av förnätas via exempelvis svavel. Gummi är på många sätt likt härdplaster, men tvärbindningarna har längre avstånd och ger därför en större elasticitet. Produkter som innehåller gummi är gummiband, bildäck, stötdämpare och tätningar.