Produkter med polymermaterial

Polymermaterial har många olika användningsområden och kan därför hittas i en lång rad olika sorters produkter. Ordet polymer betyder översatt ”många delar”.

Polymer består av långa kedjor av molekyler
Polymer består av långa kedjor av molekyler

Det räknas till material som är kolbaserade, eller organiska sådana. Materialet är uppbyggt av långa kedjor av molekyler som har upprepade små byggstenar, som också benämns ”merer”.

Naturliga polymerer

Även om vi ofta pratar om mänskligt framställda polymerer så finns det också naturliga sådana. Exempel på polymerer som finns i naturen är proteiner, cellulosa, naturgummi och spindelväv.

Cellulosa, en biologisk polymer
Cellulosa, en biologisk polymer

Framställda polymerer

Om vi istället tittar på de mänskligt framställda varianterna finns det polyvinylklorid eller PVC i plastgolv, polyeten eller PE som används i plastpåsar, och polyamid (PA) som också kallas för nylon och som används i exempelvis kugghjul och kläder.

Flaskor tillverkade av polyeten
Flaskor tillverkade av polyeten

Produkter som härdplast

Bland de polymera materialen finns härdplast, som har starkt sammankopplade molekylkedjor. De kan inte smältas när materialet väl är förnätat, vilket innebär att det har skapats en molekylstruktur som har formen av ett nät i tre dimensioner.

Lego tillverkad av härdplast
Lego tillverkad av härdplast

Namnet ”härd” i härdplast beror på att materialet har gjorts hårt via en härdare, ett ämne som skapar tvärbindningar mellan de kolkedjor som finns i materialet. Vi kan hitta härdplaster i lim och tvåkomponentsfärg. Det finns också i polyester som används ihop med glasfiber för att skapa båtskrov, segelflygplan och tankar. Härdplaster kan också användas när man gör avgjutningar, i form av gjutmassor. Ett annat användningsområde är ingjutning av elektronikkomponenter.

Gummi som även kallas elastomerer
Gummi som även kallas elastomerer

Gummi

En annan materialgrupp är gummi som också kallas elastomerer. De är elastiska och har stor töjbarhet, där de kan töjas ut över hundra procent utan att gå sönder eller deformeras. Efter att de slutat töjas återgår de till sin första form.

Detta material framställs med hjälp av ”vulkanisering” som innebär att de molekylkedjor som materialet består av förnätas via exempelvis svavel.

Bildäck tillverkas av polymerer
Bildäck tillverkas av polymerer
Gummiband
Gummiband

Gummi är på många sätt likt härdplaster, men tvärbindningarna har längre avstånd och ger därför en större elasticitet.

Produkter som innehåller gummi är gummiband, bildäck, stötdämpare och tätningar.