Polymer i produkter

Polymerer definieras som kemiska föreningar, bestående av rejält långa kedjor. Dessa är uppbyggda av många mindre enheter som upprepar sig. De mindre enheterna brukar benämnas monomerer.

När polymerer används för att beteckna konstruktionsmaterial brukar de kallas för plaster
Polymerer som används för konstruktionsmaterial kallas för plaster

Plaster

När polymerer används för att beteckna konstruktionsmaterial brukar de kallas för plaster. Det innebär mer specifikt konstruktionsmaterial som är uppbyggt av polymerer, med olika sorters tillsatser. Dessa ger materialet nya egenskaper. De kan användas som mjukgörare eller som färger. De huvudgrupper av polymerer man brukar tala om är härdplaster, gummimaterial (också kallade elastomerer) och termoplaster.

En gammal telefon tillverkad av bakelit
En gammal telefon tillverkad av bakelit

Polymerer som material

Polymerer brukar delas in baserat på hur syntetiserade de är. Här finns till exempel helsyntetiska material, som styren-, eten- och fenoplaster, exempelvis bakelit som har många användningsområden. Det finns även syntetgummi som neopren och halvsyntetiska material som ebonit, celluloid och naturgummi.

Gummi som även kallas elastomerer
Gummi som även kallas elastomerer

Polymera material kan delas in efter sina tekniska egenskaper. Då talar man om plaster som är relativt styva efter tillverkning och endast har en mindre elastisk töjbarhet.

Elaster

Den andra kategorin är gummi eller elaster som i stället blir mycket mjuka när de är färdigtillverkade, och som har en större elastisk töjbarhet. Ytterligare en indelning är efter vilken molekylär uppbyggnad som plasterna har. Där brukar man tala om härdplaster eller duroplaster, och termoplaster.

Lego tillverkad av härdplast
Lego tillverkas av härdplast

Exempel på produkter med polymerer

Ett exempel på en vanlig produkt som är tillverkad av polymerer är bildäck. De tillverkas ofta av naturgummi eller latex. Bildäck slits ut snabbt och det sker därför forskning på hur de kan göras mer miljövänliga.

Bildäck tillverkas av polymerer
Bildäck tillverkas av polymerer

Polymerer är också relativt lätta som material, och kan framställas så att de har en hög hållbarhet. Det gör att de också är lämpliga för användning i byggmaterial.

Prestationskemikalier

Ett annat användningsområde för polymerer är förtjockning, slamavvattning och sedimenteringshjälp inom kommunal och industriell rening. De är då så kallade prestationskemikalier, och behöver genomgå laboratorieförsök för att de bästa produkterna ska kunna hittas. De är då katjonaktiva, anjonaktiva och non-joniska polymerer som finns i pulverform och i flytande form.