Välkommen till trellgroup.se

Här beskriver vi vad polymerer är, hur de framställs och inom vilka industrier. Polymerer kan också definieras på olika sätt baserat på olika kriterier, vilket beskrivs här på hemsidan. Ett ämne som behandlas mer ingående är polyuretan, som används inom många olika branscher och därför är ett intressant ämne inom området. Det kan till exempel användas i golvlack och inom textilindustrin.

Digital marknadsföring av industrier

Industribolag behöver också digital marknadsföring för att kunna hitta rätt kunder. Här beskrivs hur den digitala marknadsföringen hos dessa industrier kan se ut och vad som krävs för att uppnå goda resultat.

Industribranscher

En mer övergripande genomgång över Sveriges industrier behandlas i en artikel, där en bakomliggande historik också tas upp. Finanskrisen år 2008 har haft stor inverkan på den svenska industrin, även om läget har fortsatt att utvecklas både upp och ner sedan dess. De industrier som använder sig av polymerer är mer konkurrensutsatta, och känsliga för konjunkturens uppgång och fall.

Vi tar på hemsidan också upp exempel på industriföretag. Peab är ett företag som framställer betong och byggsystem av olika slag. Detta är ett exempel på hur industriföretagen i Sverige och globalt i mångt och mycket är sammanvävda.

Produkter med polymermaterial

Det finns många produkter som använder sig av polymerer, i hårda och mjuka varianter. Bildäck framställs till exempel av polymerer, även om de slits ut snabbt vilket innebär att det krävs ny forskning för att framställa mer slitstarka däck. Det har också uppfunnits nya däcksystem som gör det enklare att hålla koll på däcken om de har börjat få skador. Detta är en ny form av sensorteknologi som är särskilt passande att använda på material med polymerer.