Industriföretag och produkter

I Sverige finns det många företag inom industrisektorn. De arbetar med att framställa produkter som sedan används av andra större industriföretag. Exempel på dessa produkter är särskilt producerade kranar som används för rörbyggnation. Det finns också de som framställer specialanpassade bilar, byggsystem och däcksystem.

Industriföretag och produkter
Industriföretag och produkter

Industriföretag

Industribranschen framställer produkter till konsumenter, eller till andra företag som verkar inom industrisektorn. Enskilda verksamheter inom branschen brukar klassificeras efter vilken inkomstkälla som är den mest bidragande till dess intäkter. Stålindustrin kan framställa produkter till plastindustrin och tvärtom, men de anses ändå tillhöra olika branscher.

Peab är ett företag som framställer betong och byggsystem
Peab framställer betong, ballast, asfalt och betongelement

Peab

Ett exempel på nämnda industriföretag är Peab, som framställer betong, ballast, asfalt och betongelement. De är en totalleverantör av de tjänster och produkter som behövs för att genomföra projekt inom bygg och anläggning. Asfaltverksamheten finns i Norge och Sverige och de tillverkar och lägger ut kall, halvvarm och varm asfalt.

Swerock producerar fabriksbetong
Swerock producerar fabriksbetong

Dotterbolaget Swerock

I dotterbolaget Swerock producerar Peabkoncernen fabriksbetong. Det är det vanligaste byggmaterialet som används när man framställer flerfamiljshus. Betong är ljudisolerande och stabilt, och står emot vatten och eld. Via värmelagring ger det låga driftskostnader. Peab har också avdelningar för byggsystem, som är tre olika bolag. Dessa består av Skandinaviska Byggelement, Smidmek och Lättklinkerbetong. Byggsystemet framställer prefabricerade element för kontor, bostäder, affärslokaler och industri.

Däcksystem

Ett nytt däcksystem har uppfunnits på senare år, med en särskild sensorteknologi. Det fungerar väl för användning på olika sorters polymerer.

Denna nya ”smarta” däckteknologi har utvecklats av en professor på Purdue University, ett amerikanskt universitet i delstaten Indiana. Däcken känner av eventuella skador när ett däck blir skadat eller när det tappar sin slitbana.

Hela däcket fungerar som en sensor
Hela däcket fungerar som en sensor

Hela däcket fungerar då som en sensor, vilket skickar all information vidare till datorer. Dessa sensorer ger stora möjligheter att spara ansträngning och tid när däckbyte och reparation måste genomföras. Sensorteknologin kan också användas på polymerer som båtskrov, flygvingekompositer och sportartiklar. Den har hittills testats på över hundra olika produkter.