Olika industribranscher

Polymerer används inom många olika industribranscher. Ett exempel är livsmedelsindustrin, som behöver plaster till förpackningar. Den kemiska industrin omvandlar råvaror på olika sätt så att det bildas kemiska produkter, som sedan används vidare.

Branscher

Med hjälp av högpresterande plaster kan de höga krav som finns i livsmedelsindustrin uppfyllas, vad gäller livsmedelssäkerhet och hygien. De behöver ofta vara temperaturbeständiga för att klara av uppvärmning i till exempel mikrovågsugn. De bör också klara nötning och omild hantering, eftersom matvaror ofta transporteras längre sträckor och sedan ska lagras i butik utan att maten blir förstörd eller tar in fukt eller smuts på vägen.

Den kemiska industrin innefattar företag som har som sitt ansvar att tillverka industrikemikalier. Denna industri omvandlar råvaror som naturgas, vatten, olja, mineraler och metaller till olika produkter som används på en lång rad olika områden. Inom den kemiska industrin framställs plaster och polymerer, som polyvinylklorid, polypropen, polyeten och polystyren. Det är ända upp till åttio procent av alla produkter inom den kemiska industrin som består av dessa material. De kan omvandlas till rörprodukter och används sedan vidare för att skapa olika konsumentvaror.

Bland industrikunderna finns de som framställer textilier, gummi, plastvaror, oljeraffinering, kläder, papper och massa. Den kemiska industrin använder sig av olika processer, som kemiska reaktioner, för att skapa material som är flytande, fasta och gasformiga. Det mesta av materialet går vidare till att skapa nya produkter, men de kan gå direkt ut till konsument också. Här hittar man till exempel tvättmedel, lösningsmedel och bekämpningsmedel som inte förädlas vidare utan kan gå direkt till försäljning.

I den kemiska industrin framställs organiska och oorganiska industrikemikalier, petrokemiska produkter, keramiska produkter, jordbrukskemikalier, gummi och polymerer. Dessutom framställs också oleokemikalier, som exempelvis fetter, oljor och vax. Vi kan också hitta dofter, smaker och sprängämnen. Inom den kemiska industrin brukar också läkemedel framställas, även om de har sina egna specifika egenskaper som gör att de kategoriseras skilt från den kemiska industrin i övrigt.